Captura de pantalla 2016-02-09 a les 11.40.06

Des de l’inici de l’ocupació israeliana, el poble palestí s’ha vist afectat per la política de fustigaments de l’Estat d’Israel que no permet el seu desenvolupament socioeconòmic, essent l’agricultura un dels sectors més afectats per aquesta situació. La població palestina està entre les més dependents a nivell mundial, amb un 33% d’ 1,6 milions de persones que sofreix inseguretat alimentaria.

La seguretat alimentaria impulsa altes taxes de pobresa que donen com a resultat desocupació, en part degudes a les restriccions imposades en els moviments, i també pels alts preus dels aliments i la inestabilitat econòmica. Els aliments es troben als mercats, però son excessivament cars, pel que les famílies redueixen la varietat d’aquests, així influint en el valor nutricional de les seves dietes. La majoria de la població palestina a Cisjordània es gasta més de la meitat dels seus ingressos en aliments de primera necessitat.

L’agricultura urbana és una de les pràctiques que majoritàriament ha contribuït a aconseguir els principis de seguretat alimentaria als territoris palestins. L’agricultura urbana es basa principalment en les tècniques utilitzades en el disseny i gestió dels horts àrabs, de la que la seva existència i tradició es remunta a temps ancestrals. Una tradició agrària local que no nomes està alimentant a milers de població palestina, sinó també com a símbol de resistència envers l’ocupació israelí.

Encara que el patró d’agricultura urbana fa front a múltiples obstacles com la pròpia vulnerabilitat del sector, s’uneixen la confiscació continua de la terra, la inaccessibilitat a recursos naturals, elevats costos dels insumos agraris i un limitat accés al mercat amb restriccions imposades a la exportació i importació, i a l’abandonament de l’activitat cap a altres sectors en menys risc. Els recursos naturals disponibles son cada vegada mes escassos i estan més contaminats. Tot i així, l’agricultura és un sector estratègic contra la desocupació i contribueix almenys al 10% del PIB palestí.

Nomes el 60% dels principals aliments son produïts localment i més de 25% dels aliments consumits per la població palestina son importats d’Israel.

Des de l’any 2013, des de l ‘Associació Catalana per la Pau – ACP treballem projectes a Cisjordània, amb PFU – Palestinian Farmer´s Union com a soci principal a Palestina, projectes relatius a l’eix estratègic del dret a mitjans de subsistència durables.

L’ ACP i PFU varen implementar amb èxit durant el 2012-2013 el projecte d’enfortiment de l’economia i de les organitzacions camperoles per promoure sistemes de producció sostenibles a Jenin, Jericho, Ramallah i Tulkarem. El projecte va enfortir a 400 agricultors, i es van realitzar formacions a cinc cooperatives. A Jenin amb Sanour Agricultural Cooperative Association, Maithalon Agricultual Cooperative Association, a Jericho amb Medicinal Plant and Organic Farmers Cooperative, a Ramallah amb Betallo Agricultural Coopeative Association i a Tulkarem amb Kufer Labab Cooperative. Es van fer intercanvis d’experiències seguint la metodologia agricultor a agricultor, es varen distribuir equips i insums productius orgànics, es varen organitzar fires de productes orgànics i finalment es va iniciar el procés d’obtenció de certificacions internacionals de productes orgànics. Els resultats aconseguits van superar les expectatives inicials, degut a que es van reactivar cinc cooperatives orgàniques front a les quatre planificades.

Des del 2014 i finalitzant a l’any 2016 s’està implementant també amb finançament de l’AECID el projecte d’enfortiment de l’agricultura sostenible i els recursos alternatius de l’aigua a les ciutats de Jenin, Jericho, Ramallah i Tulkarem.

I en l’etapa del 2016 al 2017 amb finançament de l’Ajuntament de Barcelona, s’està implementant conjuntament amb PFU, el projecte d’enfortiment de l’economia productiva i les organitzacions camperoles: sistemes agrícoles sostenibles a Jerusalem i Hebron, i a la Franja de Gaza, un projecte de rehabilitació de l’economia productiva i les organitzacions camperoles mitjançant la recuperació de vies i terres i la promoció de sistemes productius sostenibles al Nord i Est de Beit Hanoun, Jabalia Est i Nord de Gaza.

En el següent vídeo, es mostra de la veu dels camperols i camperoles palestins, les dificultats de l’agricultura palestina i les respostes dels nostres socis locals.

Les següents entrevistes es van realitzar l’agost del 2015 per un equip de voluntàries i voluntaris de les Brigades de Solidaritat de l’Associació Catalana per la Pau i de la Fundació Pau i Solidaritat que es varen desplaçar sobre terreny per a conèixer de primera la situació i les dificultats dels agricultors/es palestins a l’hora de conrear les seves terres.